Noorderlijn

Bereikbaarheid

Tijdens de werken willen we een optimale verkeersdoorstroming realiseren door een doorgang te voorzien met evenveel rijstroken als er na de werken beschikbaar zullen zijn. Dit wil zeggen dat er op de Frankrijklei en de Noorderlaan steeds 2x2 rijstroken beschikbaar zijn en op de Rijnkaai 2x1. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van veilige doorgangen langsheen de hele werf. Het openbaar vervoer blijft ten allen tijde beschikbaar.

Naast de normale wegen met beperkte capaciteit voorzien we ook een aantal alternatieve routes of omleidingen. Hieronder vindt u alvast een overzicht met bereikbaarheidsplannen zodat u weet hoe de verschillende regio's bereikbaar blijven.

Opgelet: Vanaf 5 juni knippen we de Leien. Vanaf dan is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk tussen de Violierstraat en de Maria-Theresialei. De ingreep heeft een grote impact op het verkeer. U leest er alles over op www.noorderlijn.be/knip.


OVERZICHT

 

Bereikbaarheidsplannen Noorderleien

Fase 2 van 25 april tot en met mei 2017

Op 25 april start de volgende fase op de Noorderleien. Tijdens de eerste fase is de aannemer gestart met de constructie van de tunnelwand. Ook de tijdelijke tramsporen werden aangelegd zodat in deze nieuwe fase al het verkeer kan verlopen langs de westzijde van de Frankrijklei, de kant van de Teniersplaats. De werfzone tussen de Louiza-Marialei en de Teniersplaats verschuift volledig naar de oostkant, de kant van de Opera. 

Fase 2 loopt van eind april 2016 tot eind mei 2017. Tijdens deze 13 maanden werkt de aannemer verder aan de bouw van de tram- en autotunnel en de heraanleg van de Frankrijklei aan de oostzijde.

 

Verkeersbewegingen Bereikbaarheidsplan Laden en Lossen
Infobrief    
   

 

Voetgangers en fietsers

 • Voetgangers en fietsers delen het voetpad op de Frankrijklei tussen de De Keyserlei en de Louiza-Marialei aan de westzijde. Het fi etspad richting noord volgt de werfzone.

 • De bestaande zebrapaden met verkeerslichten blijven behouden.

 • Aan de De Keyserlei blijft altijd één brede oversteek behouden.


Openbaar vervoer

 • De halte ‘Stadspark’ blijft bediend door bussen en trams in beide richtingen.  De tijdelijke tramhalte Teniers werd niet veilig verklaard door De Lijn en daarom afgeschaft.  De tramhalte aan de Rooseveltplaats is nu de dichtsbijzijnde halte.

 • Enkele buslijnen krijgen een nieuwe vertrek- en aankomsthalte. De meest recente informatie vindt u op de website van De Lijn. U kan zich daar ook inschrijven voor de omleidingsnieuwsbrief.

 • Premetrohalte Opera sluit van 1 september 2016 tot september 2018. De tram blijft wel nog rijden onder de grond maar afstappen is niet mogelijk.

 

Plaatselijk autoverkeer

 • Al het verkeer tussen de Louiza-Marialei en de Rooseveltplaats rijdt samen met het openbaar vervoer op twee rijstroken op de westelijke weghelft.

 • Richting Italiëlei is het niet toegelaten om links of rechts af te slaan ter hoogte van Kipdorpbrug. U kan een u-bocht maken ter hoogte van de Van Boendalestraat en zo rechtsafslaan naar de Kipdorpbrug.

 • De aansluitingen van de Louiza-Marialei, Maria-Theresialei en De Keyserlei met de Frankrijklei zijn afgesloten.

 • Inkomend verkeer via de Plantin en Moretuslei richting Leien wordt omgeleid via de Van Eycklei.

 • Op de Frankrijklei richting zuid kan u de Blauwtorentunnel nemen om het centrum te verlaten.
  Deze tunnel komt uit op de Van Eycklei.

 • Op Slim naar Antwerpen vindt u steeds de laatste informatie

 

Laden en lossen

 • Er worden laad- en loszones voorzien voor bestelwagens ter hoogte van de Maria- Theresialei, de Van Cuyckstraat, de De Keyserlei en de Rooseveltplaats (kant Opera). Parkeerplaatsen blijven voorzien op de Frankrijklei aan beiden zijden tussen de De Keyserlei en de Louiza-Marialei.

Knip van de Leien
 
Op 5 juni knippen we de Leien. Vanaf dan is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk tussen de Violierstraat en de Maria-Theresialei. De ingreep heeft een grote impact op het verkeer. U leest er alles over op www.noorderlijn.be/knip.

Bereikbaarheidsplannen Eilandje

Fase 2 vanaf 17 oktober 2016

De werken op het Eilandje zijn in mei 2016 van start gegaan. Tijdens de eerste fase voerde de aannemer rioleringswerken uit en werkte hij aan de definitieve rijweg. Intussen is de tweede fase gestart: de werken aan de trambaan en het nieuwe fietspad op de Rijnkaai. Hieronder vindt u de bewonersbrieven van fase 1 en 2  met alle bereikbaarheidsinfo. U kunt de bereikbaarheidsplannen voor fase 2 ook apart downloaden. 

 

Verkeersbewegingen Lokaal verkeer Fietsroutes en Openbaar Vervoer
Omleidingsplan (Londenbrug) Infobrief fase 2  Infobrief december 2016
 

Londenbrug

De Londenbrug is tot september 2017 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

Voetgangers en fietsers

 • Voetgangers en fietsers maken sinds 14 februari gebruik van een tijdelijke brug over het Verbindingsdok

Autoverkeer

 • Verkeer uit het noorden met bestemming kaaien, volgt een alternatieve route via de Straatsburgbrug. Brouwersvliet is eveneens een alternatieve route voor de Londenstraat.

Bereikbaarheidsplannen Noorderlaan

Fase 2 vanaf juni 2017

De Noorderlaan wordt helemaal heraangelegd. Intussen rijdt de tram door naar de nieuwe Park & Ride Luchtbal ter hoogte van het kruispunt met de Ekersesteenweg. Verder is ook de definitieve rijbaan richting Ekeren klaar. Tijdens de tweede fase van de werken is de aannemer gestart met de heraanleg van de rijbaan langs de kant van de bedrijven.  Via speciale in- en uitritten blijven de handelaars steeds bereikbaar.

Hieronder vindt u bereikbaarheidsfiches met de huidige verkeerssituaties.


Verkeersbewegingen

Bereikbaarheid Havana-site

Omleidingsroutes De Lijn

Via de website van De Lijn  kan u op de hoogte blijven van de laatste omleidingsroutes. Daar hebben ze een aparte webpagina opgestart met informatie over de Noorderlijn en de alternatieve routes die de bussen/trams volgen.

Verder biedt De Lijn ook nieuwsbrieven met de laatste updates specifiek voor uw lijn. Mocht er een tijdelijke omleiding zijn, krijgt u de nodige informatie meteen in uw mailbox.

Slim naar Antwerpen

Vanaf het voorjaar van 2016 staan er heel wat infrastructuurwerken in en rond Antwerpen gepland. Natuurlijk blijft Antwerpen steeds bereikbaar, maar afhankelijk van wanneer en waarom u in de stad moet zijn, kan het ene vervoersmiddel al 'slimmer' zijn dan het andere.

Bekijk dus op de website hoe u Slim naar Antwerpen kan komen.