Noorderlijn

Knip van de Leien

Wat gaan we doen?

In juni starten we met de heraanleg van het Operaplein. Tegelijkertijd werken we aan de ondergrondse parking en autotunnels. Eerst graven we een grote put. Daarin komen de dakbalken van de parking. Die balken zijn wel 42 meter lang. Dat is bijna zo breed als de Leien. Zodra de dakbalken klaar zijn, kunnen we op 2 niveaus werken: bovengronds aan het nieuwe Operaplein, ondergronds aan de parking en tunnels.

De werken aan het Operaplein zijn zo ingrijpend dat doorgaand verkeer niet meer mogelijk is. De Leien worden geknipt tussen de Violierstraat en de Maria-Theresialei.


Fr. Rooseveltplaats
Ondertussen werken we ook op de Fr. Rooseveltplaats. Die is opgedeeld in 4 fases of kwadranten. Vanaf juni pakken we het kwadrant naast de Opera aan. Zodra dat klaar is verschuiven we naar het kwadrant aan Carrefour Express. De bussen die daar hun eindhalte hebben schuiven dan door naar het kwadrant aan Opera.


Italiëlei
In juni start ook de heraanleg van de Italiëlei. Eerst werken we tot aan de Paardenmarkt. Vanaf september nemen we er ook het stuk tot aan de Noorderplaats bij. De Italiëlei wordt in fases aangepakt zodat lokaal verkeer mogelijk blijft.


Noorderplaats
De eerste fase van de werken aan de Noorderplaats is momenteel al bezig. De aannemer maakt de verbinding van de Binnenvaartstraat met de Londenstraat. De rest van het kruispunt zal ook gefaseerd aangepakt worden. Verkeer op het kruispunt blijft steeds mogelijk.

Zie ook: