Noorderlijn

Bereikbaarheid

Tijdens de werken willen we een optimale verkeersdoorstroming realiseren door een doorgang te voorzien met evenveel rijstroken als er na de werken beschikbaar zullen zijn. Dit wil zeggen dat er op de Frankrijklei en de Noorderlaan steeds 2x2 rijstroken beschikbaar zijn en op de Rijnkaai 2x1. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van veilige doorgangen langsheen de hele werf. Het openbaar vervoer blijft ten allen tijde beschikbaar.

Naast de normale wegen met beperkte capaciteit voorzien we ook een aantal alternatieve routes of omleidingen. Hieronder vindt u alvast een overzicht met bereikbaarheidsplannen zodat u weet hoe de verschillende regio's bereikbaar blijven.


OVERZICHT

 

Bereikbaarheidsplannen Noorderleien

Fase vanaf juni 2017

Op 5 juni zijn we gestart met de heraanleg van het Operaplein en is de knip van de Leien een feit. Tegelijkertijd werken we aan de ondergrondse parking en autotunnels. Nu de dakbalken geplaatst zijn, werken we op twee niveaus: bovengronds aan het nieuwe Operaplein, ondergronds aan de parking en tunnels.

Vanaf dinsdag 16 januari is de doorgang tussen de Italiëlei en de Van Boendalestraat/Korte Winkelstraat gedurende drie weken onderbroken. Autoverkeer uit de Kipdorpvest volgt dan best de omleiding via de Lange Nieuwstraat en de Sint-Katelijnevest. Autoverkeer op de Italiëlei volgt de omleiding via de Violierstraat en de Osystraat. Nadien zijn de Van Boendalestraat en de Korte Winkelstraat afwisselend open voor uitrijdend autoverkeer richting Italiëlei.

Bovenlokale bereikbaarheid

Lokale bereikbaarheid

Voetgangers en fietsersLaden en lossen    
   

Bereikbaarheidsplannen Tunnelplaats

Na de kerstvakantie werden de laatste voorbereidende nutswerken uitgevoerd. Vanaf 18 januari start de aannemer met de opbraak van de bestaande weg op Ankerrui Zuid.

Fase 1: van 8 januari tot begin juli 2018

Tijdens de eerste fase wordt de volledige zuidkant van de Ankerrui heraangelegd.  Tegelijkertijd met de werken aan de Tunnelplaats, voert ELIA (netwerkbeheerder hoogspanning) kabelwerken uit op de Ankerrui zuid en de Rijnpoortvest. Hieronder kan u de deelfases van de werken terugvinden:

Bereikbaarheid 26/02 tot 7/03/2018

 • Ankerrui Zuid afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • Rijnpoortvest en Stijfselrui doodlopend, verkeer in beide richtingen toegelaten.
 • Rodestraat doodlopend, verkeer in beide richtingen toegelaten.
 • Garages bereikbaar via werf tussen 17.00 en 7.00 uur.

Bereikbaarheid 26/03 tot eind mei 2018

 • Ankerrui Zuid afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • Stijfselrui, Rijnpoortvest en Rodestraat doodlopend, verkeer in beide richtingen toegelaten.
 • Garages bereikbaar via werf tussen 17.00 en 7.00 uur.

Bereikbaarheid van eind mei tot begin juli 2018

 • Ankerrui Zuid afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • Stijfselrui en Rodestraat doodlopend, verkeer in beide richtingen toegelaten. Indien de werken het toelaten kan de er doorgang voorzien worden tussen beide straten over de werf.
 • Garages bereikbaar via werf tussen 17.00 en 7.00 uur.

De omleidingen zijn afhankelijk van de situatie op de werf op dat moment en kunnen nog wijzigen.

Tijdens de werken zijn er laad- en loszones voorzien in de Stijfselrui en de Stijfselstraat. Klik hier voor een kaartje met de locatie van de laad- en loszones.

 

Bereikbaarheidsplannen Eilandje

 

Kattendijkdok-Oostkaai

 

Half januari starten we met de aanleg van de tramsporen op Kattendijkdok-Oostkaai. De werken gebeuren in twee fases. In een eerste fase loopt de werfzone van de August Michielsstraat tot en met de Indiëstraat. Voet- en fietspad blijven steeds toegankelijk. Tijdens de werken is de Indiëstraat afgesloten. De Cadixwijk in rijden doe je via de Madrasstraat of de August Michielsstraat.

De werken van fase 1 zijn afgerond tegen eind juni. Daarna loopt de werfzone van de Indiëstraat tot de Mexicobrug.

verkeersbewegingen Kattendijkdok-Oostkaai

 

Aanpassing Londenstraat-Noorderplaats

Vanaf 15 januari past de aannemer ook de aansluiting van de Londenstraat naar de Noorderplaats aan. De werken gebeuren in verschillende fases. Verkeer zal steeds via de Londenstraat de Leien en de Noorderplaats kunnen bereiken.

In een eerste fase voert de aannemer aanpassingswerken uit aan de rijweg richting Leien. Die werken duren tot half februari. Daarna zal het opnieuw mogelijk zijn om rechtstreeks naar het Hardenvoortviaduct te rijden, zonder de lusbeweging via de Italiëlei te maken. Ondertussen werkt de aannemer verder aan de afslagstrook en het voet- en fietspad. In april zijn de aanpassingen klaar en zullen er in de Londenstraat richting Leien 2 rijstroken beschikbaar zijn tussen de Napelsstraat en de Noorderplaats. Op die manier zal er een vlottere doorstroming zijn in de Londenstraat.

  verkeerssituatie fase 2
 

 Heraanleg kruispunt Straatsburgbrug - Mexicostraat - Merantistraat
 • Op 19 februari start de aannemer met de voorbereidende werken. Die vinden plaats op het terrein van de toekomstige keerlus en hebben geen impact op het verkeer.

 • Vanaf 26 februari wordt de Merantistraat een éénrichtingsstraat. Je kan de straat enkel in rijden vanaf de Straatsburgbrug, uitrijden is dan niet meer mogelijk. We stellen deze éénrichtingslus in om de belevering van de bedrijven in de Mexicostraat en Houtdok-Noordkaai op een veilige manier te garanderen. Het is dan niet mogelijk om Houtdok-Noordkaai in te rijden vanaf de Mexicostraat, want ook Houtdok-Noordkaai is dan éénrichting. Leveringen en dergelijke dienen dan te gebeuren via de Merantistraat. Deze lus blijft in voege tot het einde van de heraanleg van het kruispunt. Verkeer met bestemming Havenhuis of Kattendijkdok-Noordkaai kan wel de Mexicostraat in rijden van het kruispunt met de Straatsburgbrug.

 • Op 5 maart start de aannemer met voorbereidende werken op het kruispunt zelf. Dan neemt hij enkele verkeerseilandjes aan de zijde van de Mexicostraat weg en legt een tijdelijke rijweg aan. 

 • Op 19 maart start fase 1 van de werken. Dan gaat de rijbaan richting Siberiabrug mee in werf. Verkeer blijft mogelijk. In beide richtingen voorzien we 1 rijstrook. 
  • Richting Siberiabrug is er een afslagstrook naar de Mexicostraat voorzien en een rijstrook voor doorgaand verkeer.

  • Richting Straatsburgbrug is er een afslagstrook naar de Mexicostraat voorzien en een rijstrook voor doorgaand verkeer.

  • Het is niet meer mogelijk om vanaf de Siberiastraat linksaf te slaan naar de Merantistraat.

  • De beweging vanuit de Mexicostraat richting Merantistraat is steeds mogelijk. 

Bereikbaarheidsplannen Noorderlaan

Fase 2 vanaf juni 2017

De Noorderlaan wordt helemaal heraangelegd. Intussen rijdt de tram door naar de nieuwe Park & Ride Luchtbal ter hoogte van het kruispunt met de Ekersesteenweg. Verder is ook de definitieve rijbaan richting Ekeren klaar. Tijdens de tweede fase van de werken is de aannemer gestart met de heraanleg van de rijbaan langs de kant van de bedrijven.  Via speciale in- en uitritten blijven de handelaars steeds bereikbaar.

Voor autoverkeer vanuit het noorden is momenteel de linksafbeweging naar de Santiagostraat afgesloten. Het handelscentrum van de wijk Luchtbal is vanaf de Noorderlaan bereikbaar via een omleiding langs de Manchesterlaan en de Columbiastraat.

Hieronder vindt u bereikbaarheidsfiches met de huidige verkeerssituaties.


Verkeersbewegingen

Bereikhaarheid Handelscentrum

Bereikbaarheid P+R en Havana-site

 

Omleidingsroutes De Lijn

Via de website van De Lijn  kan u op de hoogte blijven van de laatste omleidingsroutes

Verder biedt De Lijn ook nieuwsbrieven met de laatste updates specifiek voor uw lijn. Mocht er een tijdelijke omleiding zijn, krijgt u de nodige informatie meteen in uw mailbox.

Slim naar Antwerpen

Sinds het voorjaar van 2016 zijn er heel wat infrastructuurwerken in en rond Antwerpen bezig. Natuurlijk blijft Antwerpen steeds bereikbaar, maar afhankelijk van wanneer en waarom u in de stad moet zijn, kan het ene vervoersmiddel al 'slimmer' zijn dan het andere.

Bekijk dus op de website hoe u Slim naar Antwerpen kan komen.