Noorderlijn

Bereikbaarheid

Tijdens de werken willen we een optimale verkeersdoorstroming realiseren door een doorgang te voorzien met evenveel rijstroken als er na de werken beschikbaar zullen zijn. Dit wil zeggen dat er op de Frankrijklei en de Noorderlaan steeds 2x2 rijstroken beschikbaar zijn en op de Rijnkaai 2x1. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van veilige doorgangen langsheen de hele werf. Het openbaar vervoer blijft ten allen tijde beschikbaar.

Naast de normale wegen met beperkte capaciteit voorzien we ook een aantal alternatieve routes of omleidingen. Hieronder vindt u alvast een overzicht met bereikbaarheidsplannen zodat u weet hoe de verschillende regio's bereikbaar blijven.


OVERZICHT

 

Bereikbaarheidsplannen Noorderleien

 

Op 5 juni zijn we gestart met de heraanleg van het Operaplein en is de knip van de Leien een feit. Tegelijkertijd werken we aan de ondergrondse parking en autotunnels. Nu de dakbalken geplaatst zijn, werken we op twee niveaus: bovengronds aan het nieuwe Operaplein, ondergronds aan deparking en tunnels.

Update juni 2018

Het verkeer uit de Kipdorpvest verloopt via de Molenbergstraat en de Korte Winkelstraat naar de Italiëlei.

In de volgende straten is geen verkeer naar de Italiëlei meer mogelijk zijn: Goudbloemstraat, Olijftakstraat en Houwerstraat. Dit geldt voor alle verkeer, dus ook voor fietsers. De straten blijven uiteraard bereikbaar voor bewoners.

 • De Cassiersstraat is tijdelijk enkelrichting richting de Tunnelplaats.
 • De Paardenmarkt is tijdelijk enkelrichting richting de kaaien. (vanaf eind juni tot eind september)
 • Autoverkeer op de Italiëlei rijdt over de nieuwe definitieve hoofdrijweg.
 • Fietsverkeer rijdt tussen de Violierstraat en de Cassiersstraat dubbelrichting op de nieuwe trambaan.
Bovenlokale bereikbaarheid

Lokale bereikbaarheid

Voetgangers en fietsersLaden en lossen    
   

Bereikbaarheidsplannen Tunnelplaats

Na de kerstvakantie werden de laatste voorbereidende nutswerken uitgevoerd. Vanaf 18 januari start de aannemer met de opbraak van de bestaande weg op Ankerrui Zuid.

Fase 1: van 8 januari tot begin juli 2018

Tijdens de eerste fase wordt de volledige zuidkant van de Ankerrui heraangelegd.  Tegelijkertijd met de werken aan de Tunnelplaats, voert ELIA (netwerkbeheerder hoogspanning) kabelwerken uit op de Ankerrui zuid en de Rijnpoortvest. Hieronder kan u de deelfases van de werken terugvinden.

Bereikbaarheid eind mei 2018 tot juli 2018

 • Ankerrui Zuid afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • Stijfselrui en Rodestraat doodlopend, verkeer in beide richtingen toegelaten. Indien de werken het toelaten kan de er doorgang voorzien worden tussen beide straten over de werf.
 • Garages bereikbaar via werf tussen 17.00 en 7.00 uur.

De omleidingen zijn afhankelijk van de situatie op de werf op dat moment en kunnen nog wijzigen.

Tijdens de werken zijn er laad- en loszones voorzien in de Stijfselrui en de Stijfselstraat. Klik hier voor een kaartje met de locatie van de laad- en loszones.

Heraanleg Zeevaartstraat

Op dinsdag 17 april start de heraanleg van de Zeevaartstraat, deze werken verlopen in twee fases.

Fase 1 - heraanleg tussen Ankerrui Noord en de inrit van de parking

 •  Inrit parking blijft steeds bereikbaar via de Godefriduskaai
 • Garages zijn niet bereikbaar tijdens de werken
 • De werken zijn afgerond in juni.

Klik hier voor een kaartje van de werfzone en de omleiding.

Fase 2 - heraanleg ter hoogte van de inrit van de parking

 •  Inrit parking blijft steeds bereikbaar via de Zeevaartstraat
 • Garages zijn niet bereikbaar tijdens de werken in de zone tussen de Godefriduskaai en de inrit van de parking.
 • De werken lopen tot aan het bouwverlof.

Klik hier voor een kaartje van de werfzone en de omleiding.


Bereikbaarheidsplannen Eilandje

 

Kattendijkdok-Oostkaai

 Fase 2 van de werken is gestart. Tijdens deze fase is de Indiëstraat opnieuw open voor verkeer, de Madrasstraat is afgesloten. Fietsers worden naar het westelijk fietspad geleid.

verkeersbewegingen Kattendijkdok-Oostkaai

 

Aanpassing Londenstraat-Noorderplaats

Vanaf 15 januari past de aannemer ook de aansluiting van de Londenstraat naar de Noorderplaats aan. De werken gebeuren in verschillende fases. Verkeer zal steeds via de Londenstraat de Leien en de Noorderplaats kunnen bereiken.

In een eerste fase voert de aannemer aanpassingswerken uit aan de rijweg richting Leien. Die werken duren tot half februari. Daarna zal het opnieuw mogelijk zijn om rechtstreeks naar het Hardenvoortviaduct te rijden, zonder de lusbeweging via de Italiëlei te maken. Ondertussen werkt de aannemer verder aan de afslagstrook en het voet- en fietspad. Begin mei zijn de aanpassingen klaar en zullen er in de Londenstraat richting Leien 2 rijstroken beschikbaar zijn tussen de Napelsstraat en de Noorderplaats. Op die manier zal er een vlottere doorstroming zijn in de Londenstraat.

  verkeerssituatie fase 2
 

 Heraanleg kruispunt Straatsburgbrug - Mexicostraat - Merantistraat
 • Tijdens de werken is de Merantistraat een éénrichtingsstraat tot aan Straatsburgdok-Zuidkaai. Je kan de straat enkel in rijden vanaf de Straatsburgbrug, uitrijden is  niet meer mogelijk.  In Houtdok-Noordkaai is er opnieuw verkeer in twee richtingen mogelijk.

 • Op 19 maart  is fase 1 van de werken gestart. Verkeer blijft mogelijk. In beide richtingen voorzien we 1 rijstrook. 

- Richting Siberiabrug is er een afslagstrook naar de Mexicostraat voorzien en een rijstrook voor doorgaand verkeer.

- Richting Straatsburgbrug is er een afslagstrook naar de Mexicostraat voorzien en een rijstrook voor doorgaand verkeer.

- Het is niet meer mogelijk om vanaf de Siberiastraat linksaf te slaan naar de Merantistraat.

- De beweging vanuit de Mexicostraat richting Merantistraat is steeds mogelijk.

 

 
Fase 2 kruispunt Straatsburgbrug-Mexicostraat-Merantistraat
 
Eind juni start fase 2 van de werken op het kruispunt. Vooraleer deze werken kunnen starten, dient de aannemer een hoogteverschil op het kruispunt weg te werken. De werken staan ingepland voor het weekend van 22 tem 24 juni. De werken starten vrijdagavond 20 uur en lopen tot maandagochtend 5 uur.

Verkeer op de as Straatsburgbrug – Siberiabrug blijft mogelijk. Het kruispunt oversteken in zuidelijke of noordelijke richting is niet mogelijk. Volgende bewegingen zijn NIET mogelijk:

 • Van de Mexicostraat linksaf draaien naar de Siberiabrug
 • Van de Mexicostraat oversteken naar de Merantistraat
 • Van de Straatsburgbrug linksaf draaien naar de Mexicostraat
 • Van de Siberiabrug linksaf draaien naar de Merantistraat
 
Na deze werken gaat fase 2 van start. Tijdens die fase is de verkeersituatie hetzelfde als in fase 1.
 

Bereikbaarheidsplannen Noorderlaan

Fase 2 vanaf juni 2017

De Noorderlaan wordt helemaal heraangelegd. Intussen rijdt de tram door naar de nieuwe Park & Ride Luchtbal ter hoogte van het kruispunt met de Ekersesteenweg. Verder is ook de definitieve rijbaan richting Ekeren klaar. Tijdens de tweede fase van de werken is de aannemer gestart met de heraanleg van de rijbaan langs de kant van de bedrijven.  Via speciale in- en uitritten blijven de handelaars steeds bereikbaar.

Voor autoverkeer vanuit het noorden is momenteel de linksafbeweging naar de Santiagostraat afgesloten. Het handelscentrum van de wijk Luchtbal is vanaf de Noorderlaan bereikbaar via een omleiding langs de Manchesterlaan en de Columbiastraat.

Hieronder vindt u bereikbaarheidsfiches met de huidige verkeerssituaties.


Verkeersbewegingen

Bereikhaarheid Handelscentrum

Bereikbaarheid P+R en Havana-site

 

Omleidingsroutes De Lijn

Via de website van De Lijn  kan u op de hoogte blijven van de laatste omleidingsroutes

Verder biedt De Lijn ook nieuwsbrieven met de laatste updates specifiek voor uw lijn. Mocht er een tijdelijke omleiding zijn, krijgt u de nodige informatie meteen in uw mailbox.

Slim naar Antwerpen

Sinds het voorjaar van 2016 zijn er heel wat infrastructuurwerken in en rond Antwerpen bezig. Natuurlijk blijft Antwerpen steeds bereikbaar, maar afhankelijk van wanneer en waarom u in de stad moet zijn, kan het ene vervoersmiddel al 'slimmer' zijn dan het andere.

Bekijk dus op de website hoe u Slim naar Antwerpen kan komen.