Bereikbaarheid Noorderleien

We vernieuwen de Noorderleien van gevel tot gevel in dezelfde materialen als de Zuiderleien. De werken zijn opgesplitst in twee grote fases, voor en na de knip van de Leien. Er blijft autoverkeer mogelijk op twee rijstroken in elke richting. Enkel in de zone van de knip onderbreken we het autoverkeer voor de aanleg van het Operaplein, de autotunnels, ondergrondse parking en de renovatie van het premetrostation.

Bereikbaarheid voetgangers en fietsers

Fietsverkeer op de Italiëlei rijdt tussen de Violierstraat en de Cassiersstraat dubbelrichting op de nieuwe trambaan.

In de volgende straten is geen fietsverkeer naar de Italiëlei meer mogelijk: GoudbloemstraatOlijftakstraat en Houwerstraat. Fietsers kunnen de straten wel bereiken via de Van Maerlantstraat.

Ter hoogte van het kruispunt met de Van Ertbornstraat - Osystraat is een lokale omleiding voorzien voor fietsers langs de President Building.

Voor voetgangers worden voorzieningen getroffen zodat zij steeds veilig langs de werf kunnen.

Download hier de bereikbaarheidskaart (.pdf)


Bereikbaarheid autoverkeer

Omgeving Italiëlei

Op de Italiëlei is de hoofdrijbaan in beide richtingen in gebruik. De werfzone bevindt zich nu aan de kant van de huizen, waar we de parallelwegen alsook het voet- en fietspad aanleggen.

In de volgende straten is tijdelijk geen verkeer meer mogelijk naar de Italiëlei: GoudbloemstraatOlijftakstraat en Houwerstraat. De straten blijven uiteraard bereikbaar voor bewoners.

  • De Cassiersstraat is tijdelijk enkelrichting richting de Tunnelplaats.
  • De Paardenmarkt is tijdelijk enkelrichting richting de kaaien (vanaf eind juni tot eind september). Hierdoor wijzigt ook de rijrichting van de Rodestraat, de Lange Winkelstraat en de Vekestraat.
  • De Violierstraat wordt enkelrichting naar de Leien toe. Autoverkeer uit de Osystraat moet verplicht via de Violierstraat naar de Leien. Fietsers mogen in twee richtingen fietsen.
  • De Vondelstraat wordt een eenrichtingsstraat naar het Sint-Jansplein toe. Fietsers mogen in twee richtingen fietsen.
  • De Van Maerlantstraat is voorbehouden voor het busverkeer richting Noorden. Een bussluis ter hoogte van het kruispunt met de Violierstraat moet ander verkeer verhinderen.

De aannemer is ook bezig met het plaatsen van de nieuwe tramsporen aan de kruispunten van de Van Ertbornstraat - Osystraat en de Kipdorpvest - Molenbergstraat. 

Kruispunt Kipdorpvest - Molenbergstraat

  • Het verkeer uit de Kipdorpvest kan via de Lange Nieuwstraat en de St. Jacobsstraat naar de St. Jacobsmarkt.
  • De rijrichting van de Jezusstraat wordt tijdelijk omgekeerd zodat deze bereikbaar blijft voor leveranciers via de Kipdorpvest.
  • De rijrichting van de Apostelstraat wordt omgedraaid op vraag van de hulpdiensten.

Kruispunt Van Ertbornstraat – Osystraat

  • Voor autoverkeer uit de Van Ertbornstraat voorzien we een omleiding langs de President Building.
  • Om de circulatie te bevorderen rond het Atheneum worden de Van Stralenstraat en Osystraat enkelrichting. Ook het stukje Pijlstraat tussen deze twee straten wordt enkelrichting.

Download hier de bereikbaarheidskaart (.pdf)


Bovenlokaal autoverkeer

Tijdens de knip is er geen doorgaand autoverkeer mogelijk over de Leien tussen de Maria-Theresialei en de Violierstraat. Bovenlokaal verkeer sturen we zo veel mogelijk langs de Ring en de Singel. Signalisatie op de Ring leidt het verkeer naar de afrit die het dichtste bij de eindbestemming ligt. Daarvoor gebruiken we de begrippen ‘centrum noord’, centrum-oost en centrum-zuid. Op die manier vermijden we dat verkeer nodeloos het centrum doorkruist.

Neem ook eens een kijkje op www.slimnaarantwerpen.be voor de slimste route.