Noorderlijn

Midden mei fasewissel op Noorderlaan

Midden mei vindt de geplande fasewissel op de Noorderlaan plaats. Dan rijdt het autoverkeer richting Ekeren op de nieuwe rijbaan en is het voet- en fietspad langs de kant van Luchtbal klaar voor gebruik. De nieuwe trambusbaan wordt op 3 juni ingehuldigd.

Alvorens de fasewissel kan ingaan, werkt de aannemer nog de volgende zaken af:

  • Straatverlichting langs de nieuwe rijbaan
  • Afschermen van de plantvakken voor de toekomstige bomen
  • Verkeerslichten plaatsen voor de inrit naar het handelscentrum
  • Inrichting van oversteekplaatsen en tijdelijke busstops in afwachting totdat de nieuwe trambusbaan in gebruik is
Na de fasewissel rijdt het verkeer richting Antwerpen nog op de oude rijstroken. In de huidige middenberm legt de aannemer een tijdelijke asfaltstrook aan zodat het verkeer daar enkele weken later kan rijden. Dan verschuift de werfzone naar de kant van de bedrijven en leggen we daar de nieuwe rijbaan en het gecombineerde voet- en fietspad aan.