Noorderlijn

Asfalteringswerken Orteliuskaai

Van 6 tot en met 8 oktober wordt de afslagstrook op de Orteliuskaai richting de Sint-Pietersvliet heraangelegd. De verkeersdoorstroom blijft gewaarborgd.

Asfaltwerken
De aannemer verwijdert de oude klinkerlaag en vervangt deze door een asfaltlaag. Voorafgaand worden de greppels en fundering vernieuwd. Het gemotoriseerd verkeer kan de rijbaan blijven gebruiken. Het voetpad blijft steeds toegankelijk.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het team Participatie van het district Antwerpen,
via participatie.2000@stad.antwerpen.be of op het nummer 03 338 33 10.