Noorderlijn

Spoorwerken kruispunten Rooseveltplaats en Kipdorpbrug

Maandag 2 juli start de aannemer met de aanleg van nieuwe sporen op de Rooseveltplaats en de Kipdorpbrug.

Voor auto’s, fietsers en voetgangers voorzien we op beide kruispunten een omleiding. Eind augustus liggen de nieuwe sporen er en is doorgaand verkeer terug mogelijk.

Kruispunt Kipdorpvest - Molenbergstraat

  • Het verkeer uit de Kipdorpvest kan via de Lange Nieuwstraat en de St. Jacobsstraat naar de St. Jacobsmarkt.
  • De rijrichting van de Jezusstraat wordt tijdelijk omgekeerd zodat deze bereikbaar blijft voor leveranciers via de Kipdorpvest.
  • De rijrichting van de Apostelstraat wordt omgedraaid op vraag van de hulpdiensten.

Kruispunt Van Ertbornstraat – Osystraat

  • We voorzien een omleiding voor auto’s en fietsers langs de President Building. De tramhaltes blijven in gebruik.
  • Om de circulatie te bevorderen rond het Atheneum worden de Van Stralenstraat en Osystraat enkelrichting. Ook het stukje Pijlstraat tussen deze twee straten wordt eenrichting.

Deze werken worden ingepland tijdens de vakantiemaanden om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Bekijk hier ook de bereikbaarheidskaart met alle wijzigingen.