Noorderlijn

Nachtwerken Teniersplaats

Op de Teniersplaats gaan we de komende week 's nacht enkele werken uitvoeren.

  • In de nacht van 4 op 5 juli plaatsen we twee roltrappen
  • In de nacht van 9 op 10 juli is er een betonnering
  • In de nacht van 10 op 11 juli plaatsen we opnieuw twee roltrappen