Noorderlijn

Noorderlaan

Heraanleg van de Noorderlaan

De Noorderlaan wordt over de volledige breedte vernieuwd over een afstand van 2 kilometer.

In de beginsituatie had de Noorderlaan aparte busstroken en een trambedding in het midden van de weg (ter hoogte van Kinepolis). Deze vervangen we door een trambusbaan aan de kant van Luchtbal die doorloopt tot aan de Ekersesteenweg. 

Toekomstige indeling Noorderlaan

Vlot en veilig bereikbaar

Heel wat kruispunten op de Noorderlaan worden vernieuwd. Dit biedt twee voordelen. Bewoners van Luchtbal kunnen zo de Noorderlaan veiliger oversteken en de bedrijven en handelszaken op de Noorderlaan blijven vlot bereikbaar.

Veilige kruispunten  

De Noorderlaan krijgt vijf veilige kruispunten

1. Ekersesteenweg
2.  Havanastraat
3. Manchesterlaan
4. Santiagostraat
5. Groenendaallaan 

Deze kruispunten krijgen oversteekplaatsen met voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers.

Bereikbaarheid bedrijven 

Daarnaast worden parallelwegen (6) voorzien voor het verkeer van de bedrijven en handelszaken aan de westzijde van de Noorderlaan (kant van de brandweerkazerne).

Om het handelscentrum Luchtbal bereikbaar te houden, komt er een afslagstrook en inrit naar de huidige parking aan de Noorderlaan (7).

 

Bekijk de plannen

Bekijk de gedetailleerde toekomstplannen in de omgeving van de Noorderlaan.