Noorderlijn

De 3 delen van de Noorderlijn

Met de Noorderlijn komt er een belangrijke vernieuwing van de tram- en weginfrastructuur op verschillende plaatsen in de stad: de Noorderleien, het Eilandje en de Noorderlaan.