Noorderlijn

Veelgestelde vragen

Praktisch

Is verhuizen mogelijk tijdens de werken?

 • Woont u langs de werf en hebt u binnenkort een verhuis gepland? Zorg er dan zeker voor dat u tijdig de juiste aanvraag doet zodat uw verhuis vlot verloopt. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Indien er parkeerplaatsen voor uw deur beschikbaar zijn, vraagt u een parkeerverbod aan voor het plaatsen van een ladderlift en/of verhuiswagen. 

 • Als er voor de deur geen parkeerplaats is en u een deel van het openbaar domein wil gebruiken, vraagt u een vergunning aan voor de inname van openbaar domein. Hou er wel rekening mee dat de verwerking van uw aanvraag minimum 6 werkdagen in beslag neemt.

 • Is er geen parkeerplaats vrij en grenst de werfzone tot aan het voetpad? Contacteer ons dan via info@noorderlijn.be zodat we samen met de aannemer de mogelijkheden bekijken.

Ik kan tijdens de werken niet in mijn garage/(bedrijfs)parking.

 • Kan u door de werken tijdelijk niet meer in uw garage of parking? En hebt u geen recht op een parkeervergunning voor bewoners? Dan kunt u een minderhinder parkeervergunning aanvragen. Klik hier voor meer info
   

Mag ik in de werfzone parkeren wanneer er niet gewerkt wordt?

 • Neen, de werfzone is voorbehouden voor de brandweer.
   

Wat gebeurt er met de parkeerplaatsen voor andersvaliden tijdens de werken?

 • Parkeerplaatsen voor andersvaliden blijven behouden waar mogelijk. Indien de werfsituatie het niet toelaat, wordt de parkeerplaats verplaatst naar de kop van de dichtstbij gelegen straat.
   

Hoe gebeurt de afvalophaling tijdens de werken?

 • Wanneer de huisvuilwagens niet aan de woningen kunnen geraken, verzamelt de aannemer het huisvuil. U zet als bewoner dus gewoon uw huisvuil buiten zoals daarvoor. Is er bij u nachtophaling, zet dan het huisvuil de dag er voor buiten. Zo kan de aannemer het nog tijdig verzamelen aangezien er niet gewerkt wordt na 18 uur.
   

Blijft mijn woning altijd bereikbaar voor de hulpdiensten tijdens de werken?

 • Tijdens de werken worden de nodige voorzieningen getroffen om woningen steeds bereikbaar te houden voor de hulpdiensten.
   

Welke maatregelen worden er genomen om voetgangers en fietsers een veilige doorgang te garanderen op de werf?

 • De werfzone wordt duidelijk afgebakend van de publieke zones. Dat doen we door de werfzone met herashekwerk af te schermen van het openbaar domein. Op plaatsen waar het werfverkeer de voetgangersdoorgang kruist, plaatsen we bijkomende signalisatie. De chauffeurs van de werfvoertuigen krijgen ook specifieke werkinstructies over hoe ze de voetgangerszone op een voor voetgangers veilige manier kunnen kruisen. Ziet u toch ergens een onveilige situatie, dan kunt u dit melden via info@noorderlijn.be of op het infopunt.
   

Leien

Waarom worden de bomen op de Leien niet verplant?

 • Omdat het wegprofiel wijzigt kunnen de bestaande bomen niet op dezelfde plaats behouden blijven. De huidige 358 bomen tussen de Stoopstraat en de Londenstraat worden gerooid.  Na de heraanleg worden 550 nieuwe bomen voorzien.

  Er is onderzoek gedaan naar de verplantbaarheid van de bestaande bomen op de Leien. Maar dit was niet haalbaar om verschillende redenen:
  - Grootte van de bestaande bomen
  - Scheefgroei of asymmetrische kruin
  Schimmelaantasting (Massaria) op oude bomen waardoor grote takken afbreken.

  De dakplatanen op de Rooseveltplaats worden wel maximaal behouden. De platanen die op Leien fase 1 voorzien zijn worden doorgetrokken op Leien fase 2. 
  Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot maart. In februari 2018 worden de eerste bomen op de Frankrijklei geplant. Daarna wordt er verder aangeplant naargelang de fasen die klaar zijn en als het plantseizoen het toelaat. De jonge bomen hebben een stamomtrek van 50 à 60 cm (diameter van 15 à 20 cm). De stammen zijn minstens 4 meter hoog alvorens de takken beginnen.
   

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op de Leien na de werken?

 • Vandaag zijn er 597 parkeerplaatsen op de Leien (Stoopstraat tot Noorderplaats). Na de heraanleg zullen er 703 parkeerplaatsen zijn: 353 bovengronds en 350 ondergronds (parking Operaplein).
   

Wordt de Waaslandtunnel afgesloten tijdens de werken?

 • De tunnel zal in het kader van de werken niet worden afgesloten. Wel zal de aansluiting met de Leien worden aangepast. De exacte planning van deze werken is nog niet bekend maar zal pas voor na de zomer van 2017 zijn.
   

Waarom zijn de garages tussen de Maria Theresialei en De Keyserlei gedurende 5 maanden niet bereikbaar?

 • Dat komt doordat de werfzone zich dicht bij de woningen bevindt. Daardoor is het niet mogelijk om de garages in of uit te rijden. In deze zone worden namelijk de tunnelwanden gemaakt. Van zodra het dak op de tunnel ligt, is het opnieuw mogelijk om uw garage / parking te bereiken.
   

Noorderlaan

Is het handelscentrum Noorderlaan bereikbaar?

 • De winkels van het handelscentrum zijn tijdens de werken steeds bereikbaar via de Santiagostraat en de Canadalaan. Vanaf maart 2017 is er ook een aparte inrit voorzien ter hoogte van het handelscentrum zelf.
   

Zijn het containerpark, de politiekazerne en de stadsdiensten bereikbaar tijdens de werken?

 • De politiekazerne, het containerpark en de stadsdiensten zijn toegankelijk voor voetgangers via de oversteek aan de Havanastraat. Voor autoverkeer zullen afwisselend de toegang via de Logistiekweg en via de ingang van de publieke parking beschikbaar zijn. De diensttoegang via de Havanastraat blijft open. 

  Het tankstation en het containerpark zijn voor autoverkeer bereikbaar via de Logistiekweg. De Logistiekweg is d.m.v. een rechts-in rechts-uit aansluiting verbonden met de Noorderlaan (dus enkel bereikbaar vanuit het zuiden). Keren aan het kruispunt met de Havanastraat is niet toegelaten, bezoekers vanuit het noorden moeten keren in de Korte Wielenstraat. 
   

Waar bevinden de tramhaltes zich?

 • Er zijn 4 tramhaltes voorzien op de Noorderlaan:
  - Ter hoogte van het kruispunt met de Groenendaallaan
  - Ter hoogte van het DSKO
  - Ter hoogte van de Dublinstraat
  - Op de P&R Luchtbal
   

Waarom werden de bomen op de Noorderlaan niet behouden?

 • Het wegprofiel van de Noorderlaan wijzigt. Daardoor konden de bestaande kastanjebomen niet worden behouden. Bovendien waren de bomen aangetast door mineermot, bloedingsziekte en/of vergroeiingen. Na de heraanleg komen er in totaal 460 nieuwe bomen (tegenover 440 voordien). Dit zijn elzen, esdoorn, eiken en lindebomen. De bomen worden aangeplant in het voorjaar van 2018.
   

Eilandje

Vanaf wanneer is de Londenbrug buiten gebruik?

 • De Londenbrug wordt pas buiten dienst genomen vanaf augustus 2016. Zo is er geen hinder voor de Tall Shipsrace. In oktober 2017 nemen we de nieuwe brug in gebruik. In tussentijd wordt er een tijdelijke brug voorzien. Deze is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Autoverkeer wordt omgeleid.
   

Waarom is de Londenbrug meer dan een jaar buiten gebruik?

 • De Londenbrug wordt vervangen door een grotere brug met grotere motoren. Daarom moet het keerpunt van de brug gedraaid worden. Dat zijn ingrijpende werken. In augustus 2016 wordt de brug buiten gebruik genomen. Toch blijft ze nog even liggen. De aannemer moet namelijk eerst werken uitvoeren aan de kelderput waar de motoren zitten. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens die periode nog gebruik maken van de Londenbrug. Omdat we de veiligheid van het gemotoriseerde verkeer niet kunnen garanderen, wordt dit vanaf augustus omgeleid. Ook boten kunnen blijven passeren.
   

Kunnen boten passeren wanneer de tijdelijke Londenbrug in dienst is?

 • Ja, de tijdelijke brug is een beweegbare brug.