Noorderlijn

Tijdslijn

Timing van de werken

De werken aan de Noorderlijn starten in maart 2016 en duren tot juli 2019. We delen deze periode op in twee fasen, voor en na de "knip van de Leien" in juni 2017.


Op 22 februari 2018 heeft de aannemer een aangepaste fasering bezorgd. De nieuwe timing vindt u hier terug.Aparte tijdslijn per deelgebied

Werken in twee fasen

We delen de werken op in twee grote fasen, die vooral voor het verkeer op de Leien een groot verschil maken. Na de eerste fase worden de Leien “geknipt” en is er tijdelijk geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Deze “knip van de Leien” eindigt in december 2018 als de autotunnels onder het Operaplein open gaan.

 

Fase 1: Vóór de "knip van de Leien" (maart 2016 - mei 2017)

In de eerste fase nemen we enkele tramverbindingen in gebruik:

  • Op de Noorderlaan keert de tram aan de Havana-site.
  • Op het Eilandje rijdt tram 7 tot aan het MAS 
  • Op de Frankrijklei gaat de tram ondergronds de tramtunnel in richting Reuzenpijp.

Fase 2: Tijdens de "knip van de Leien" (juni 2017 - december 2018)

In fase twee is er tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk op de Leien. We gaan grondig aan de slag met de aanleg van het Operaplein. Na het plaatsen van de dakplaat werken we zowel boven- als ondergronds verder.

Op de Frankrijklei werken we verder aan de autotunnels en de nieuwe weg. Tegelijkertijd starten we op de Italiëlei met de aanleg van de centrale trambaan. Vanaf de knip van de Leien start ook de heraanleg van de Rooseveltplaats.

Op het Eilandje werken we verder aan de nieuwe tramverbindingen in de Londen- en Amsterdamstraat, Kempenstraat en Kattendijkdok-Oostkaai. In de tweede fase nemen we ook de nieuwe Londenbrug in gebruik.

De werfzone op de Noorderlaan verschuift naar de kant van de bedrijven. Daar leggen we de nieuwe rijweg aan richting het stadscentrum. De handelaars blijven steeds bereikbaar.